کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
{{Infobox Olympic event|event=کشتی ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|games=تابستانی ۲۰۱۶|image=[[File:Medalists at the Men's 74 kg freestyle - Rio 2016.jpg|300px|frameless]]|caption=|venue=[[کاریوکا آرنا ۲]]، [[ریو دو ژانیرو]]|date=۱۹ اوت|competitors=۲۰|nations=۲۰|gold=[[حسن یزدانی]]|goldNOC=IRI|silver=[[انور گدویف]]|silverNOC=RUS|bronze=[[جبرییل حسن‌اف]]|bronzeNOC=AZE|bronze2=[[سونر دمیرتاش]]|bronzeNOC2=TUR|prev=[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|۲۰۱۲]]|next=[[کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ – ۷۴ کیلوگرم آزاد مردان|۲۰۲۰]]}}
{{الگو:کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶}}
رقابت‌های '''۷۴'''  '''کیلوگرم آزاد مردان''' در [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶]] در [[ریو دو ژانیرو]]، [[برزیل]] در ورزشگاه [[کاریوکا آرنا ۲]] در ۲۰ اوت ۲۰۱۶ برگزار شد.
 
== نتیجه ==
 
=== نهایی ===
{{2TeamBracket-Compact-NoSeeds|RD1=فینال|team-width=195|score-width=30|RD1-team1={{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score1=6|RD1-team2='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score2='''6۶}}
 
=== نیمه بالا ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD2-team01='''{{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01='''8|RD2-team02={{flagIOCathlete|[[آگوستو میدانا]]|GBS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02=3|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''10|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=5|RD2-team05='''{{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05='''13|RD2-team06={{flagIOCathlete|[[گئورگی ایوانوف]]|BUL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06=8|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[مندز ]] |COL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=0|RD2-team08='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08='''10|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=2|RD3-team02='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02='''3|RD3-team03={{flagIOCathlete|[[یاکوب ماکارشویلی]]|GEO|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=0|RD3-team04='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04='''11|RD4-team01='''{{flagIOCathlete|[[انور گدویف]]|RUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01='''5|RD4-team02={{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=4۴}}
 
=== نیمه پایین ===
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes|RD1=مرحله یک سی و دوم|RD2=مرحله یک شانزدهم|RD3=مرحله یک چهارم نهایی|RD4=نیمه نهایی|team-width=195|score-width=30|RD1-team09='''{{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score09='''ب|RD1-team10={{flagIOCathlete|[[نارسینگ پانچام یاداو]]|IND|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score10=|RD1-team11='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score11='''6|RD1-team12={{flagIOCathlete|[[تالگوت ایلیاسوف]]|AUS|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score12=0|RD1-team13='''{{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score13='''8|RD1-team14={{flagIOCathlete|[[تایموراز ناسدیکائو]]|ESP|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score14=6|RD1-team15='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score15='''13|RD1-team16={{flagIOCathlete|[[اوقنی ندآلکو]]|MDA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score16=2|RD2-team01={{flagIOCathlete|[[اونوربات پروجاو]]|MGL|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01=2|RD2-team02='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02='''4|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''10|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=0|RD2-team05={{flagIOCathlete|[[زلیمخان حاجیف]]|FRA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score05=4|RD2-team06='''{{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score06='''5|RD2-team07={{flagIOCathlete|[[لیوان لوپز]]|CUB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score07=7|RD2-team08='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score08='''8|RD3-team01={{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score01=0|RD3-team02='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score02='''7|RD3-team03={{flagIOCathlete|[[سوساکه تاکاتانی]]|JPN|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score03=3|RD3-team04='''{{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD3-score04='''4|RD4-team01='''{{flagIOCathlete|[[حسن یزدانی]]|IRI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score01='''10|RD4-team02={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD4-score02=0۰}}
 
=== شانس مجدد ===
{{Repechage2|RD1=فرصت ۱|RD2=مدال برنز|team-width=195|score-width=30|RD1-team01='''{{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score01='''11|RD1-team02={{flagIOCathlete|[[جردن باروز]]|USA|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score02=1|RD2-team01={{flagIOCathlete|[[بکزود عبدالرخمانوف]]|UZB|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score01=7|RD2-team02='''{{flagIOCathlete|[[جبرییل حسن‌اف]]|AZE|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score02='''9|RD1-team03={{flagIOCathlete|[[اسناگ کاستلی]]|HAI|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score03=0|RD1-team04='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD1-score04='''12|RD2-team03='''{{flagIOCathlete|[[سونر دمیرتاش]]|TUR|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score03='''6|RD2-team04={{flagIOCathlete|[[گلیم خام یوسربایف]]|KAZ|تابستانی ۲۰۱۶}}|RD2-score04=0۰}}
 
== منابع ==