تفاوت میان نسخه‌های «نوع‌دهی نیرومند و سست»

جز
== تاریخچه ==
در ۱۹۷۴، لیسکو {{به انگلیسی|Liskov}} و زایلز {{به انگلیسی|Zilles}} یک زبان وابسته زیاد به نوع را تعریف کردند به این عنوان که «هر گاه یک شیء از فراخوانی یک تابع به تابع صدازده‌شده عبور کرد، نوعش باید سازگار با نوع تعریف‌شده در تابع صدازده‌شده باشد.»<ref>{{cite paper | id = {{citeseerx|10.1.1.136.3043}} | title = Programming with abstract data types | first1 = B | last1 = Liskov | first2 = S | last2 = Zilles | journal = ACM Sigplan Notices | year = 1974}}</ref>
جکسون در این بارهاینباره نوشته‌است، «در یک زبان وابسته زیاد به نوع ناحیه هر داده یک نوع متفاوت دارد و هر فرایند الزامات ارتباطش را به شروط این نوع‌ها توضیح می‌دهد.»<ref>{{cite journal | title = Parallel processing and modular software construction | first1 = K. | last1 = Jackson | journal = Lecture Notes in Computer Science | year = 1977 | volume = 54 | pages = 436–443 | doi = 10.1007/BFb0021435 | url = http://www.springerlink.com/content/wq02703237400667/ | series = Lecture Notes in Computer Science | isbn = 3-540-08360-X}}</ref>
 
== تعاریف «زیاد» یا «کم» ==