تفاوت میان نسخه‌های «مرگ تدریجی یک رؤیا»

برچسب: ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب: ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
* [[سامیه لک]] در نقش مارال عظیمی
* [[ستاره اسکندری]] در نقش ساناز عظیمی
* [[پولاد کیمیایی]] در نقش احسانآراس مشرقی
* [[مهسا کرامتی]] در نقش شیرین یزدان پناه
* [[فریده سپاه منصور]] در نقش فروغ الزمان