تفاوت میان نسخه‌های «مرگ تدریجی یک رؤیا»

برچسب: ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب: ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
* فریدون محرابی در نقش حمید
* [[مهسا کرامتی]] در نقش شیرین یزدان پناه
* شهاب شهابی در نقش مجید
* [[پوراندخت مهیمن]] در نقش مادر حمید
* [[هایده حائری]] در نقش ناشر
* علی میلانی در نقش کمالی
* [[احمد ساعتچیان]] در نقش حافظ
* [[شیوا خنیاگر]] در نقش پری
* مهناز انصاریان در نقش هلن
* [[علی کاظمی]] در نقش جلال
* [[نیلوفر محمودی]] در نقش رعنا کیان منش