تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان فیروزکوه»

(ابرابزار)
فیروز پسر یزدگرد، پسر بهرام بود و پادشاهی وی پس از آن بود که برادر و سه تن از خاندان خویش را کشت. گویند در ملک وی هفت سال پیاپی قحطی شد و در آن دوران سخت، رعیت را چنان راه برد که هیچ‌کس از گرسنگی نمرد مگر یکی و او به خداوند نالید که رحمت خویش از او و رعیت او دریغ ندارد و باران ببارد و خدای اجابت کرد ولایت مانند پیش پرآب شد و درختان جان گرفت. فیروز بگفت تا به ری شهری بسازند و آن را فیروز نام کرد و مابین گرگان و دربند نیز شهری بساختند و آن را فیروز نام کردند و...
</blockquote>
شهر فیروزکوه همان شهری است که طبری احداث آن را به [[پیروز یکم|فیروز ساسانی]] در ری نسبت داده‌است. به دلیل همین قدمت فیروزکوه از شهرهایی است که [[تپه‌های باستانی]] زیادی دارد.
نام قدیمی فیروزکوه دیمه بوده است؛ که به معنی طبیعت خودرو است.{{مدرک}}
 
کاربر ناشناس