باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== انواع سازهای کوبه‌ای ==
{{Div col|cols=2}}
* [[ناقوس|بلز]] ([[زنگ]]، [[زنگوله]])
* [[تومبا]]
* [[ضرب زورخانه]]
* [[هنگ (ساز)]]
{{-div col end}}
 
== منابع ==