تفاوت میان نسخه‌های «نشانگان قفل‌شدگی»

جز
جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{پرونده‌های اخلاق پزشکی}}+املا+مرتب+تمیز (۹.۲))
{{Infobox disease
| Name = نشانگان قفل‌شدگی
| Image = CerebellumArteries.jpg
| Caption = Locked-in syndrome can be caused by stroke at the level of the [[سرخرگ قاعده‌ای]] denying blood to the [[پل مغز]],، among other causes.
| DiseasesDB =
| ICD10 = {{ICD10|G|46|3|g|40}}
| ICD9 = {{ICD9|344.81}}
| ICDO =
| OMIM =
| MedlinePlus =
| eMedicineSubj =
| eMedicineTopic =
| MeshID = D011782
}}
 
'''نشانگان قفل شدگی''' {{به انگلیسی|Locked-in syndrome}} یک حالت بالینی خاصی است که با وجود عدم تحرک اندام‌های بیمار، بیداری و هوشیاری وی حفظ می‌گردد .<ref name=autogenerated1>بندرچی چمخاله، بیژن، فرجی، فردین</ref> . این وضعیت ناشایع ممکن است با [[اغما]] (کما) که بیداری و هوشیاری بیمار دچار اختلال می‌گردد، اشتباه شود. در موارد نشانگان قفل شدگی، بیمار تکلم نداشته و فقط دارای حرکت چشم‌ها در راستای عمودی است .<ref name=autogenerated2>سلطان‌زاده، اكبراکبر</ref> . بنابراین، حرکت چشم‌ها تنها راه ایجاد ارتباط با بیمار است.
 
== علل ==
دو قسمت [[نیمکره‌های مخ]] و [[دستگاه فعال کننده مشبک]] <ref>Reticular activating system</ref> در حفظ هوشیاری نقش دارند .<ref name=autogenerated1 /> . قسمت بیشتری از دستگاه فعال کننده مشبک در [[ساقه مغز]] قرار دارد. اگر این دستگاه صدمه ببیند، براساس آسیب ایجاد شده منجربه درجاتی از اختلال هوشیاری می‌گردد.
 
در نشانگان قفل شدگی به علت ایجاد ضایعه در ناحیه قاعده [[پل مغزی]] که پایین ترپایین‌تر از دستگاه فعال کننده مشبک ساقه مغزی است، باعث قطع راه‌های حرکتی نزولی می‌گردند.می‌گردند؛ بنابراین، راه‌های [[راه قشری نخاعی|قشری نخاعی]] و [[راه قشری پیازی|قشری پیازی]] آسیب می‌بینند .<ref name=autogenerated2 /> . چنین صدماتی با حفظ بیداری و هوشیاری همراه است، ولی باعث بی حرکتی در اندام‌ها می‌شوند.
 
مواردی که ممکن است باعث سندرم قفل شدگی گردند:
* [[آنسفالیت|انسفالیت]]
* [[میلینولیز مرکزی پل مغزی]]
* [[هیپوکالمی]] (کاهش پتاسیم خون)
* پلی نوروپاتی شدید (مثلاً گاهی به علت [[نشانگان گیلن باره]])
* تومورها
 
* [[فلج چهاراندام]]
* عدم تکلم
* حرکات محدود چشم که ممکن است به صورت زیر باشد :<ref name=autogenerated1 /> :
** توانایی بازکردن ارادی چشم‌ها
** وجود حرکت چشم‌ها در راستای عمودی (بالا و پایین)
 
== پیش آگهی ==
اگر عامل نشانگان قفل شدگی اختلال عروقی باشد، احتمال مرگ در حدود 70%۷۰٪ و در سایر موارد (غیر عروقی) احتمال مرگ تقریباً 40%۴۰٪ بوده و عموماً به دلیل [[پنومونی]] است .<ref name=autogenerated1 /> . درصورت زنده ماندن بیمار، ممکن است بعد از چند هفته یا چند ماه به طور نسبی یا کامل بهبود یابد .<ref name=autogenerated1 /> .
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲|اندازه=کوچک}}
 
== جستارهای وابسته ==
* [[اغما]]
 
== منابع ==
* بندرچی چمخاله، بیژن، فرجی، فردین. ترجمه نورولوژی بالینی دیوید ای گرینبرگ و مایکل جی. امینف. چاپ سوره. چاپ دوم
* سلطان‌زاده، اکبر. بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات. انتشارات جعفری. شابک 1۱-03۰۳-6088۶۰۸۸-964۹۶۴
* قاضی جهانی، بهرام. ترجمه مبانی طب سسیل، بیماریهای مغز و اعصاب. مرکز نشر اشارت