نام‌آوا: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۴ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
←‏صداهای روزمره: ویرایش و ویکی‌سازی. «آبشار» نام‌آوا نیست.
(←‏صداهای روزمره: ویرایش و ویکی‌سازی. «آبشار» نام‌آوا نیست.)
 
=== صداهای روزمره ===
* (آب) شار
* اِهِن و تُلُپ
* بوق
* تاپ تاپ
* تالاپ و تولوپ
* <nowiki>تپ (یدن)</nowiki>
* ترق و توروق
* ترقه
* جر
* جرقه
* <nowiki>جز (غاله)</nowiki>
* جزّ (جگر زدن)
* جلِزجِلِز و ولِزوِلِز
* جیرجیرک
* جیرینگی
* چک (زدن)
* چکاچک
* چکه (نماآوای آن به صورت چِک چِکچِک‌چِک نیز استفاده می‌شود)
* خرخُر و پف
* خراش
* خَرخَر
* خش خش (برگهابرگ‌ها)
* دِلِنگ و دُلونگ
* <nowiki>(دندان) قروچه</nowiki>
* زنگ
* شَپَلَق
* شُرشُر
* غِرغرهغِرغِره کردن
* غلغل
* فشفشه
* فشنگ
* قارقارک (کنایه از وسیلهوسیلهٔ نقلیهنقلیهٔ پرسر و صدا {{مدرک}})
* قاه قاه
* [[قرقره]]
* قُلُپ‌قُلُپ
* قلفتیقِلِفتی (کندن)
* قورت دادن
* قهقهه (خنده)
* هام (نوعی صدای خوردن)
* [[هدهد]]
* هورت کشیدن (هُرت کشیدن)
* ویژویژ، ویژژ (نشان از سرعت در حرکت چیزی دارد)
* تق تق (در زدن، کوبیدن دست یا چیزی بر دربدر برای اطلاع)
* گَزگِز گَزگِز (نوعی احساس از خانوادهٔ خارش، اما از جنس درد)
* زُق زُق (نوعی احساس از خانوادهٔ خارش، اما از جنس درد)
* تِر تِر
* مِس مِس (تعلل کردن)
* قُل قُل (در مورد آب جوشندهجوشنده، در معرض حرارت یا آب چشمه یا به صورت مصنوعی در قلیان)
* زِر زِر (سخنان بیهوده)
* هُلُپ هُلُپ (برای خوردن با عجله استفاده می‌شود)
۴۹٬۷۹۷

ویرایش