دستگاه زیستی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
از همکاری بین اندام هایاندام‌های مختلف بدن '''دستگاه یا سامانه زیستی''' تشکیل می شود.
 
== دستگاه و بدن انسان ==
۳۰

ویرایش