تفاوت میان نسخه‌های «احکام اسلام»

جز
جز (افزودن ناوباکس> {{حقوق}} (درخواست کاربر:Modern Sciences)+تمیز+)
'''احکام اسلام''' به مجموعه فرامین عملی و عبادی [[اسلامی]] گفته می‌شود. این احکام شامل [[آداب و مناسک اسلامی]] و همچنین [[پرستش|عبادات]] هستند. احکام اسلام در [[علم فقه]] شرح و بسط می‌یابند و شامل دو گروه [[حکم تأسیسی و حکم امضایی]] هستند.<ref>{{یادکرد وب |عنوان= تاسیسی|نشانی= http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3159|بازبینی=18 دی 1390 |ناشر= دانشنامه جهان اسلام}}</ref>
 
== حکم تأسیسی و امضایی ==
{{اصلی|حکم تأسیسی و حکم امضایی}}
حکم‌تأسیسی حکم و قانونی‌است‌که قبلاً وجود نداشته و جدیداً تأسیس و وضع شده باشد.
حکم‌امضایی حکم و قانونی‌است‌که در قوانین قدیم (و یا در عرف و عادت) وجود داشته؛ لیکن مقنّن آن‌حکم را اکنون در قوانین جدیدی که وضع می‌کند به‌کار می‌برد؛ که این‌عمل، به‌معنای تأیید و امضای قانون قدیم است؛ به همین دلیل به این حکم، حکم‌امضایی می‌گوییم.<ref>شب خیز، محمد رضا، اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم - ایران، اول، 1392 ه‍ ش . </ref>
 
[[مسلمان|مسلمانان]] در [[جهان اسلام|جوامع اسلامی]] رعایت احکام اسلامی را به صورت سنتی یک ضرورت می‌دانند. به قوانین اسلامی [[شریعت]] گفته می‌شود و [[علم حقوق|فلسفه حقوقی]] اسلام را [[فقه]] می‌گویند و بیشتر [[شیعه|شیعیان]] منابع فقهی را به [[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]] تقسیم می‌کنند<ref>[http://www.islamicecenter.com/ketaabkhaaneh/aashenaaei_abvaab_fiqh/aashenaaei_abvaab_fiqh_01.html#link1 آشنایی با ابواب فقه]</ref> اما اهل [[سنی|تسنن]] معمولاً منابع فقهی را به [[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]]، [[قیاس]]، [[قول صحابی]]، [[استحسان]] و... طبقه‌بندی می‌کنند.