تفاوت میان نسخه‌های «برده‌داری»

جز
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: واصطلاحات⟸و اصطلاحات،)
 
== تبیین برده‌داری ==
[[ماسای|ماسای‌های]]‌های آفریقای شرقی به [[اسیر|اسیران]] خود امان نمی‌دهند. [[علت]] آنچنان که راتزل می‌گوید این است که این [[قوم گله دار]] هیچ امکان فنی استفاده از [[کار]] برده‌وار را ندارند. اما در همسایگی شان [[واکامبا|واکامباها]]ها که [[کشاورز]] هستند قادر به استفاده از کار برده‌وارند و بنابراین از کشتن اسرای شان چشم می‌پوشند و آنها را به بردگی می‌گمارند. پس [[ظهور]] برده داری مستلزم رسیدن به درجهٔ معینی از [[تکامل نیروهای اجتماعی]] است و درجه‌ای که به [[بهره‌کشی]] از کار برده اجازه می‌دهد. برده داری یک [[رابطهٔ تولیدی]] است که ظهور آن بیانگر آغاز [[تقسیم]] جامعه به [[طبقه|طبقات]] است، جامعه‌ای که تا آن هنگام تقسیمات دیگری را به جز [[تقسیم جنسیتی]] و [[سن]] نشناخته‌است.<ref name="test">مسائل اساسی مارکسیسم- اثر گ.و. پلخانوف - ترجمه عباس غفاری- نشر پیشرو</ref>
 
== انواع برده داری ==