تفاوت میان نسخه‌های «سید ابوالقاسم خوانساری (میرصغیر)»

 
== زندگی و تبارنامه ==
'''ابوالقاسم جعفر بن حسین خوانساری''' پسر حسین (صاحب حواشی بر شرح لمعه، درگذشته 1191۱۱۹۱ ق) و نوه [[سید ابوالقاسم خوانساری (میرکبیر)]] استدر [[خوانسار]] چشم به جهان گشود. وی از [[خاندان خوانساری]] و پدربزرگ [[سید محمدهاشم خوانساری]] است. [[سید محمدتقی خوانساری]] از نوادگان وی می‌باشد.
 
 
== تحصیلات ==