تفاوت میان نسخه‌های «سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)»

جز
 
== تعداد سوالات پرسیده شده ==
آمارگران ۶۰ پرسش از هر خانوار مطرح می‌کنند. سوالهاسؤالها در مورد تعداد اعضای خانواده، تحصیلات، شغل پرسیده می‌شود. علاوه بر آن در این سرشماری برای اولین بار پرسش‌های جدیدی چون [[شماره ملی]]، کد پستی، اقامتگاه دوم، [[دسترسی به اینترنت]] و کامپیوتر و فهرست بهره برداران کشاورزی پرسیده می‌شود.
 
== نتایج اولیه ==
 
=== رشد جمعیت ===
متوسط نرخ [[رشد جمعیت]] سالانه در سال ۹۰ معادل ۱٫۳ درصد بوده است که این رقم در سرشماری سال ۸۵ معادل ۱٫۶ درصد بوده است این در حالی است که پیش بینی مرکز آمار رقم ۱٫۴۷ درصد بوده است بنابراین پیش بینی مرکز آمار محقق نشد.<ref name="mehrnews" />
 
=== بعد و تعداد خانوار ===
۴۹٬۷۹۳

ویرایش