تفاوت میان نسخه‌های «موج‌های رادیویی»

جز
برچسب: نیازمند بازبینی
[[پرونده:Ionosphere MUF.png|بندانگشتی|250px|رفتار موج‌های رادیویی کوتاه در برخورد با «[[یونسپهر]]»]]
'''موج‌های رادیویی'''، گونه‌ای [[تابش الکترومغناطیسی|موج الکترومغناطیسی]] می‌باشند که [[طول‌موج]] آن در [[بیناب الکترومغناطیسی]] بلندتر از [[فروسرخ]] است. همانند دیگر[[موج‌های الکترومغناطیسی]]، موج‌های رادیویی نیز با [[سرعت نور]] حرکت می‌کنند. موج‌های رادیویی بطور طبیعی توسّط [[آذرخش]] و [[ستاره‌شناسی رادیویی|جِرم‌های فلکی]] تولید می‌شوند. موج‌های رادیویی تولیدی بطور مصنوعی، در سامانه‌های [[رادیو|ارتباطی]] ثابت و متحرّک، [[سخن‌پراکنی]]، [[رادار]] و دیگر[[سامانه‌های ناوبری]]، [[ارتباط‌های ماهواره‌ای]]، [[شبکه‌های رایانه‌ای]] و بسیاری دیگر کاربرد دارند. بسامدهای گوناگون موج‌های رادیویی، دارای ویژگی‌های انتشار گوناگونی در [[هواسپهر]] زمین می‌باشند. موج‌های رادیویی بلند ممکنست بخشی از زمین را بطور مداوم بپوشانند. موج‌های رادیویی کوتاه نیز می‌توانند با پخش شدن بسوی [[یونسپهر]]، بازتاب شوند و کلّ کُره‌یکُرهٔ زمین را بپیمایند. طول‌موج‌های کوتاه‌تر، بازتاب و خم‌شدگی بسیار کمی دارند و فقط می‌توانند در خطّ دید سِیر کنند.
 
== کشف و بکارگیری ==
[[پرونده:Atmospheric electromagnetic opacity.svg|بندانگشتی|250px|طرح ابتدایی از در هواسپهر زمین بلحاظ انتقال [[طول موج|طول‌موج]]‌های گوناگون [[تابش الکترومغناطیسی|موج‌های الکترومغناطیسی]] در آن]]
{{اصلی|تاریخچه‌یتاریخچهٔ رادیو}}
وجود موج‌های رادیویی برای نخستین‌بار توسّط «[[جِیمْز کلارْک ماکْسْوِل]]» و پس از کارهای ریاضی در سال ۱۸۶۵م پیش‌بینی شد. او در مشاهده‌های برقی و مغناطیسی خود، متوجّه ویژگی‌های موجی نور و همانند آن شده بود. او بعدها در [[معادلات ماکسول|معادله‌های خود]] مطرح ساخت که [[موج‌های نوری]] و موج‌های رادیویی، نوعی [[موج الکترومغناطیسی]] می‌باشند که می‌توانند در فضا حرکت کنند. در سال ۱۸۸۷م، [[هایْنْریش هِرْتْز]] با ساخت تجربی موج‌های رادیویی در آزمایشگاه خویش، واقعی بودن سخنان «[[ماکْسْوِل]]» را نمایانْد. از اختراع‌های دیگری که بدنبال اختراع رادیو انجام شدند می‌توان به فرستادن اطّلاعات از راه فضا اشاره کرد.
 
== پخش موج‌های رادیویی ==
{{اصلی|پخش رادیو}}
مطالعه روی این پدیده‌یپدیدهٔ الکترومغناطیسی، با مطالعه روی [[بازتاب]]، [[شکست]]، [[قطبش]]، [[پراش]] (انکسار) و [[جذب]] آن که اهمّیّت بنیادی در مطالعه‌یمطالعهٔ چگونگی حرکت موج‌های رادیویی در فضای آزاد و بر سطح زمین دارد، انجام گرفت. بسامدهای گوناگون در این موج‌ها در [[هواسپهر]] [[زمین]]، ویژگی‌های گوناگونی دارند و ساختن رادیوهایی با [[طول‌موج]]‌های گوناگون کاربردی‌تر بنظر می‌آید.
پدیده‌های زیادی بر انتشار موج‌های رادیویی تأثیر دارد از جمله زمین (در [[جذب]] [[کارمایه]])، [[یونسپهر]]، [[نوفه]] و …
 
[[کارمایه]]‌ی بسامد رادیویی (RF)، بیش از ۷۵ سال است که برای درمان‌های پزشکی بکار می‌رود. این موج‌ها بیشتر در [[جرّاحی]]‌های کوچک و [[انعقاد خون]] بکار می‌روند.
 
== منبع‌هامنابع ==
{{پانویس}}
{{یادکرد-ویکی