تفاوت میان نسخه‌های «مرگ تدریجی یک رؤیا»

برچسب: ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
* [[فریده سپاه منصور]] در نقش فروغ الزمان
* [[مائده طهماسبی]] در نقش آفاق
* [[ناصر طهماسب]] در نقش داریوش آرینآریان
* [[محمود بنفشه خواه]]
* [[پولاد کیمیایی]] در نقش آراس مشرقی
کاربر ناشناس