باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
روز بی المللی تولد زندگی من مهرصاد
{{نهضت ملی‌شدن نفت}}
 
در ۹ [[اسفند ماه]] ۱۳۳۱ دربار با کمک عده‌ای از روحانیون، افسران اخراجی و افرادی وابسته به رژیم، علیه [[محمد مصدق]] توطئه کردند تا او را از بین ببرند.
 
== طرح توطئه ==
کاربر گمنام