تفاوت میان نسخه‌های «سلطان محمود غزنوی»

(تاریخ درست)
 
== عقاید مذهبی سلطان محمود ==
سلطان محمود در مذهب [[حنفی]] تعصب داشت. [[محمد بن عبدالکریم شهرستانی]] در ''[[ملل و نحل]]'' می‌نویسد گویا کرّامی بوده‌است و یکی از مردم خراسان موسوم به [[محمد بن کرام|عبدالله بن کرام]] به زهد ریائی و حیله و تزویر جمعی کثیر را تابع مذهب خود گردانید و از جملهٔ اتباع او یکی سلطان محمود بود که برای [[شیعیان]] سخت می‌گرفت. به علت تعصب شدید محمود، گروه کثیری از [[اسماعیلیه|اسماعیلیان]] در فرارود ([[ماوراءالنهر]]) و [[خراسان]] و [[ری]] کشته شدند و یاران [[مجدالدوله دیلمی|مجدالدوله]] به جرم [[معتزلی]] بودن از دم شمشیر گذشتند و قسمت اعظم کتابخانهٔ نفیس مجدوالدوله طعمهٔ آتش سلطان محمود شد. همچنین گفته می‌شود [[ابن فورک]] به دستور پس از اینکه مدتی در غزنه بود و می‌خواست به نیشابور بازگردد، در راه کشته یا سم‌ خورانده شد.
 
== منابع ==