باز کردن منو اصلی

تغییرات

دین مذهب
|شریک (های) زندگی=
|فرزندان=
|دین= لیبرالیسماسلام
|مذهب= آنگلوفیلشیعه
|رشته تحصیلی= [[روابط بین‌الملل]]، [[علوم سیاسی]]
|محل کار= [[دانشگاه شهید بهشتی]]، [[مؤسسه پرسش]]
کاربر گمنام