تفاوت میان نسخه‌های «جاوا اپلت»

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: می‌هد⟸می‌دهد، نیازمتد⟸نیازمند،
جز (←‏معایب جاوا اپلت: اصلاح پیوند به صفحه ابهام‌زدایی با استفاده از AWB)
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: می‌هد⟸می‌دهد، نیازمتد⟸نیازمند،)
* اپلت‌ها به طور خاص به محیط زمان اجرای جاوا(جی‌وی‌ام) نیاز دارند.
== مثال‌هایی ساده ==
مثالِ پیشِ رو، مثالی ساده را نمایش می‌هدمی‌دهد. این برنامه به بسته‌ی <code>java.applet package</code> و [[ابزار انتزاعی پنجره‌ای]] (ای‌دبلیوتی) برای تولید خروجی نیازمتدنیازمند است.( که در این مثال پیام ''سلام جاو''است.)
<source lang="java">
import java.applet.Applet;