باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{کناری دودمان‌های مصر باستان}}
[[پرونده: Berlin 122009 004.jpg|بندانگشتی|تندیسی آهکی از شخصی بزرگ در حال نشستن مربوط به دودمان نخست پادشاهی مصر؛ موزه مصرشناسی برلین]]
'''دودمان نخست''' [[مصر باستان]] دوره‌ای از تاریخ پادشاهی مصر را تشکیل می‌دهد که به همراه [[دودمان دوم مصر|دودمان دوم]] زیر عنوان [[دوره آغازین دودمانی مصر]] طبقه‌بندی می‌شوند. در این دودمان شهر [[تینیس]] پایتخت مصر بود.