باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
بنابر نظر [[کریستن سن]] هرمز پنجم تنها در بعضی از قسمت‌های کشور، به‌پادشاهی پذیرفته شد. از طرفی دیگر [[ملک ایرج مشیری]] اعتقاد دارد که بررسی‌های سکه‌شناسان نشان می‌دهد که، هرمز پنجم فقط در قسمتی از ایران پادشاهی نکرده‌است و تعداد زیادی از سکه‌های او ضرب تیسفون است همچنین سکه‌های دیگری نیز از وی ضرب ری و استخر پیدا شده‌اند. با وجودیکه هیچ سکه‌ای از سال اول پادشاهی او یافت نشده‌است، سکه‌های سال دوم او بسیار فراوان هستند. احتمالاً هرمز پنجم شخصیتی بزرگتر از آن چه در تاریخ شناخته شده بوده‌است و به نظر برخی از محققان این شخص کسی جز [[سپاهبد فرخ هرمزد]] نمی‌تواند باشد. به همین سبب شخصیت هرمزد پنجم قدیم به فرخ هرمزد نسبت داده می‌شود.<ref>{{پک|مشیری|اسفند ۱۳۵۲|ک=نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان|ص=۳۵}}</ref>
 
احتمالاً این هرمزدهرمز همان خواستگار [[آزرمیدخت]]، بنام [[سپاهبد فرخ هرمزد]] (پدر [[رستم فرخزاد]]) بوده و ابتدا به عنوان هرمز پنجم شناخته می‌شده‌است تا زمانی که سکه‌های شخص دیگری به نام هرمز پیدا می‌شود که زمان انتشار آن در اوایل سال‌های حکومت خسرو پرویز یعنی زمانی زودتر از انتشار این سکه بوده‌است. بنابر این برای جا بازکردن برای این شاه تازه کشف شده، نامگذاری عوض شده و به سکه‌های هرمز پنجم، سکه‌های ''هرمز پنجم سابق'' و یا هرمز ششم گفته می‌شود. صاحب این سکه‌های ''هرمز پنجم جدید'' بخوبی شناخته شده نیست اما گمان می‌رود متعلق به [[مهرهرمزد]] پسر [[مردانشاه (پاذوسپان نیمروز)]] باشد.<ref>{{پک|مشیری|اسفند ۱۳۵۲|ک=نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان|ص=۵۰}}</ref>
 
== پانویس ==
۲۲۷

ویرایش