تفاوت میان نسخه‌های «تهران‌ویلا»

'''محله تهران ویلا''' درخیابان ضلع شمالی ستارخان (تاج سابق) درتهران بین [[شهرآرا]] و پاک شمالی از شرق و غرب و بین ستارخان و [[کوی نویسندگان]] از جنوب و شمال قرار گرفته‌است که بعد از ساخت [[پل ستارخان]] (تاج) خیابان اصلی آن به دو نیم تقسیم شد.
 
محله تهران ویلا از آن جهت دارای اهمیت است که اولین ساخت مدرن شهر سازی تهران بود. در این خیابان برای اولین بار از شماره به جای نام خیابان‌های فرعی استفاده شد و خانه‌های این محله دارای ساختمان بین دو حیاط در دو طرف ساختمان بودند. تهران ویلا در واقع سرفصل یک سری شهرسازی‌های [[بنیاد پهلوی]] بود که به دلیل سرعت رشد تهران و مسائل سیاسی که در آن دوران پیش آمد نمیمهنیمه کاره ماند و در [[شهرک غرب]] به بلوغ رسید.
 
شروع ساخت این محله در سال ۱۳۳۰ با ساخت پارک تهران ویلا و خیابان کشی آغاز شد (برعکس آنچه معمول است که اول خانه‌ها ساخته می‌شد سپس امکانات رفاهی ایجاد)
۱۱۷

ویرایش