تفاوت میان نسخه‌های «اسماعیل»

جز
== اسماعیل در اسلام ==
در روایات سنتی اسماعیل جد بزرگ اعراب محسوب می‌شود. اعراب خود را از نسل اسماعیل و یهودیان خود را از نسل اسحاق (برادر اسماعیل) می‌دانند. برخلاف [[یهودیان]] و [[مسیحیان]]، [[مسلمانان]] معتقد به [[پیغمبر]]ی و رسالت اسماعیل هستند.<ref>قرآن ۱۹:۵۴</ref> اما در عین حال تنها ابراهیم، اسحاق و یعقوب در قرآن امام خوانده شده‌اند.<ref>قرآن ۲۱:۷۲</ref>
در قرآن بلافاصله پس از نقل ماجرای ذبح تنها فرزند ابراهیم، خدا نوید [[اسحاق]] را به عنوان پاداش به او می‌دهد.<ref>قرآن ۳۷:۱۰۰ تا ۳۷:۱۱۳</ref> همچنین در روایات اسلامی، قول قوی این است که قربانی، اسماعیل بود؛ ولی در [[کتاب مقدس]] بخش [[عهد عتیق]]، خداوند([[یهوه]]) دستور قربانی کردن اسحاق را به ابراهیم داد، با این توضیح که «نخست زاده خود را قربانی کن.» در حالی که اسماعیل پسر نخستین ابراهیم سیزده ساله بود که اسحاق به دنیا آمد.<ref>پیدایش ۲۲</ref> مسلمانان معتقدند که خانه [[کعبه]] به دست ابراهیم و فرزندش اسماعیل در مکه تجدید بنا شده است<ref>قرآن ۲:۱۲۷</ref> و اسماعیل [[حجرالاسود]] را یافته‌است. سیره‌نویسان مسلمان، [[محمد]] را از نوادگان [[قیدار نبی|قیدار]] پسر اسماعیل دانسته‌اند. مسلمانان یکی از بشارات مربوط به محمد را در کتاب اشعیا می‌دانند، آنجا که از بنده دستگیر شده‌ای سخن می‌گوید. بنده دستگیر شده‌ای که [[اشعیا]] در کتاب اشعیا ۱۱، ۲۸ و ۴۲ از آن یاد می‌کند، [[قیدار]] فرزند اسماعیل و نیای [[محمد]] است. (نگ: [[محمد در کتاب مقدس]])و<ref>125تا129و136و140بقره-54و55مریم-84ال عمران-86انبیا-35تا39ابراهیم-163نسا-101تا107صافات-48ص</ref>
 
== اسماعیلیان ==
۴۱۴

ویرایش