تفاوت میان نسخه‌های «بزرگراه فدرال استرالیا»

== نگارخانه ==
<gallery>
Federal Highway Australia 1.jpg|نزدیکبزرگراه شدن «تاکستان جاده» کردن در دریاچه جورجفدرال.
Federal Highway Australia 2.jpg|صعودی دریاچه جورج پرتگاه در Geary را شکافجرج
File:15-02-11 Lake George - Commemorative Plaque (P1590249).JPG|پلاک یادبود تقلید از بزرگراه فدرال در کنار دریاچه جورج در Gearys فاصله است.
File:Federal Hwy at NSW ACT Border.JPG|فدرال بزرگراه در NSW/قانونمرکز نیوساوت مرزولز
</gallery>