باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏جستارهای وابسته: افزودن پیوند به پراکندگی رادرفورد
* [[واپاشی آلفا]]
* [[ذرات آلفا]]
* [[پراکندگی رادرفورد]]
 
== منابع ==