پارادوکس: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
 
=== تناقض صحیح ===
پارادوکسی است که در آن می‌پذیریم که گزاره‌ای در یک لحظه هم صحیح و هم نا صحیحناصحیح است. در فلسفه بعد از ارسطو چنین حکمی باطل تلقی می‌شود اما در [[منطق ناسازگار]] گاهی از آن استفاده می‌شود.
 
== چند مثالِ از پارادوکس‌ها ==