باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| ساز =
| نوع_صوت = باس
| سبک = [[لایت کلاسیک]]
| فعالیت = خواننده
| مدت = ۶۰ سال
کاربر گمنام