تفاوت میان نسخه‌های «کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی»

جز
'''کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی'''، گروه‌هایی از نمایندگان هستند که با هدف بررسی تخصصی [[طرح]]‌ها و [[لایحه|لوایح]] مطرح شده در [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] تشکیل می‌شوند.
 
برپایه اصل ۶۶ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]]، تعداد کمیسیون‌ها و دوره تصدی نمایندگان در آنها در آیین نامهآیین‌نامه داخلی مجلس مشخص خواهد شد.
 
همچنین در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده‌است: «... مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به '''کمیسیون‌ها'''ی داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به '''کمیسیون‌ها'''ی ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...».
 
در حال حاضر، کمیسیون‌های تخصصی [[مجلس شورای اسلامی]] عبارت اند از:
 
* [[کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی]]
* [[کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی]]
* [[کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی]]
* [[کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی]]
* [[کمیسیون تدوین آیین نامهآیین‌نامه داخلی مجلس مجلس شورای اسلامی]]
* [[کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی]]