صلیب پارسی در هندوستان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
==منابع ==
*persian-crosses-of-south-india
[http://jeephilip.blogspot.in/2013/07/persian-crosses-of-south-india-and-its_11.html]
*[http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/594508]
*[http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=487]
* سمیناربررسی آثار نفوذ فرهنگ ایرانی درهند[http://parssea.org/?p=5834]
 
== جستارهای وابسته ==
* [[خدایان هندی]]