تفاوت میان نسخه‌های «تیم جهانی دوچرخه‌سواری»

جز (انتقال خودکار میان‌ویکی به ویکی‌داده)
(←‏تیم‌ها: +۲۰۱۴)
== تیم‌ها ==
=== فصل ۲۰۱۱ ===
در این فصل، ۱۸ تیم حرفه‌ای در مسابقات شرکت کردند.<ref>[http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp@PageID%3D102007&SportID%3D102&CompetitionID%3D24055&SeasonID%3D480&EventID%3D12145&GenderID%3D1&ClassID%3D1&EventPhaseID%3D632316&Phase1ID%3D0&TaalCode%3D2&StyleID%3D0&Cache%3D2.html?113582 منبعرده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۱]</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
 
=== فصل ۲۰۱۲ ===
در این فصل، ۱۸ تیم شرکت کردند.<ref>[http://www.uci.html.infostradasports.com/asp/xml/index.asp?SportID=102&PhaseID=723376 منبعرده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۲]</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
| ۱۴ || LAM || {{ct|LAM|2012}} || {{ITA}}
|-
| ۱۵ || STB || {{ct|STB|20122012b}} || {{DEN}}
|-
| ۱۶ || VCD || {{ct|VCD|2012}} || {{NED}}
 
=== فصل ۲۰۱۳ ===
در این فصل، ۱۹ تیم شرکت کردند.<ref>[http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp@PageID%3D102007&SportID%3D102&CompetitionID%3D24055&SeasonID%3D484&EventID%3D12145&GenderID%3D1&ClassID%3D1&EventPhaseID%3D811702&Phase1ID%3D0&TaalCode%3D2&StyleID%3D0&Cache%3D2.html?62587 منبعرده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۳]</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
| ۱۶ || ARG || {{ct|ARG|2013}} || {{NED}}
|-
| ۱۸ || LTB || {{ct|LTB|2013}} || {{BEL}}
|-
| ۱۷ || FDJ || {{ct|FDJ|2013b}} || {{FRA}}
|-
| ۱۸ || LTB || {{ct|LTB|2013}} || {{BEL}}
|-
| ۱۹ || VCD || {{ct|VCD|2013}} || {{NED}}
|}
 
=== فصل ۲۰۱۴ ===
در این فصل، ۱۸ تیم شرکت کردند.<ref>[http://www.uci.html.infostradasports.com/cache/2/TheASP.asp@PageID%3D102007&SportID%3D102&CompetitionID%3D24055&SeasonID%3D486&EventID%3D12145&GenderID%3D1&ClassID%3D1&EventPhaseID%3D893853&Phase1ID%3D0&TaalCode%3D2&StyleID%3D0&Cache%3D2.html?439876 رده‌بندی تیمی فصل ۲۰۱۴]</ref>
{| class="wikitable sortable"
|-
! رتبه !! کد !! نام رسمی تیم !! کشور
|-
| ۱ || MOV || {{ct|MOV|2014}} || {{ESP}}
|-
| ۲ || BMC || {{ct|BMC|2014}} || {{USA}}
|-
| ۳ || TCS || {{ct|TNK|2014}} || {{RUS}}
|-
| ۴ || OPQ || {{ct|OPQ|2014}} || {{BEL}}
|-
| ۵ || OGE || {{ct|OGE|2014}} || {{AUS}}
|-
| ۶ || KAT || {{ct|KAT|2014}} || {{RUS}}
|-
| ۷ || ALM || {{ct|ALM|2014}} || {{FRA}}
|-
| ۸ || GIA || {{ct|GIA|2014}} || {{NED}}
|-
| ۹ || SKY || {{ct|SKY|2014}} || {{GBR}}
|-
| ۱۰ || AST || {{ct|AST|2014}} || {{KAZ}}
|-
| ۱۱ || GRS || {{ct|GRS|2014}} || {{USA}}
|-
| ۱۲ || BEL || {{ct|BEL|2014}} || {{NED}}
|-
| ۱۳ || TFR || {{ct|TFR|2014}} || {{USA}}
|-
| ۱۴ || LAM || {{ct|LAM|2014}} || {{ITA}}
|-
| ۱۵ || LTB || {{ct|LTB|2014}} || {{BEL}}
|-
| ۱۶ || FDJ || {{ct|FDJ|2014}} || {{FRA}}
|-
| ۱۷ || CAN || {{ct|CAN|2014}} || {{ITA}}
|-
| ۱۸ || EUC || {{ct|EUC|2014}} || {{FRA}}
|}