باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 18101274 توسط 178.131.169.179 (بحث)
|تأثیرات=
|بنیانگذار=
|دلیل شهرت= پژوهشگر توسعه و جاسوسدانشمند نفوذیمدعو مجمع جهانی اقتصاد در داوس
|مقاله‌های مهم=
|کتاب‌های چاپ شده= اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، فرهنگ سیاسی ایران، عقلانیت و توسعه‌یافتگی