تبلیغی جماعت: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن مطلب
(افزودن مطلب ، یک کلمه کم بود)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|pop20
|region21={{flagcountry|Hong Kong}}
|region22={{flagcountry|Iran}}
|rels=[[اسلام]]
|scrips=[[قرآن]]، [[حدیث]]
کاربر ناشناس