تفاوت میان نسخه‌های «جوامع الحکایات و لوامع الروایات»

جز
جز (←‏منابع: ابرابزار)
* {{یادکرد |کتاب=[[لغت‌نامه دهخدا]] جلد ۳۵ شماره مسلسل۸۵ |نویسنده = [[علی‌اکبر دهخدا|دهخدا، علی‌اکبر]]| ناشر=[[دانشگاه تهران]]، سازمان لغت‌نامه| شهر= [[تهران]]|کوشش=زیر نظر [[محمد معین]]| دکتر محمد معین}}
* سدید الدین محمد عوفی. ''گزیده حوامع الحکایات و لوامع الروایات'' به کوشش جعفر شعار انتشارات علمی و فرهنگی چاپ هفتم ۱۳۸۲
* [http://peydayesh.com/fa/Product/uProduct.aspx?ID=3ef6462a-7c89-4d67-abf3-7e72cea26d8f بازنویسی و ساده‌نویسی جوامع الحکایات و لوامع الروایات]. ([http://webcitation.org/6kY44LpPF پیوند پایدار (یا نسخه دائمی بایگانی شده)]).