اصل سادگی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(ویرایش و ویکی‌سازی)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
'''ساده نگاهش دار، احمقانه'''، یا'''انجام کار به ساده ترین و بدیهی ترین روش''' یا '''اصل کیس''' {{انگلیسی|{{کوته‌نوشت|KISS|Keep it simple, Stupid}} principle}} عنوان اصلی است که توسط [[کلی جانسون]] {{انگلیسی|Kelly Johnson}} معرفی شد. صورت‌های مختلفی که برای این [[سرنام]] ذکر شده‌است شامل عبارات زیر می‌باشد:
* «Keep it short and simple»
* «Keep it simple and stupid»