بنیاد سینمایی فارابی: تفاوت میان نسخه‌ها

با فرض حسن نیت ویرایش 151.241.134.100 (بحث) خنثی‌سازی شد: منبع. ([[وپ:توینکل|توی...
(تصحیح آدرس)
(با فرض حسن نیت ویرایش 151.241.134.100 (بحث) خنثی‌سازی شد: منبع. ([[وپ:توینکل|توی...)
برچسب: واگردانی‌شده
|تاریخ تأسیس = ۱۳۶۲
|مؤسس = سیدمحمد بهشتی{{سخ}}محمدمهدی دادگو{{سخ}}محمدآقاجانی
|دفتر مرکزی = خیابان جمهوریحافظ، -پایین خیابانتر سیاز تیر-پل شمارهدوم 59-حافظ، بنیادکوچه سینماییکامران فارابیصالح -(ایرج کدسابق) پستی :شماره 1135817113۱۴
|افراد مهم = سید محمد بهشتی
|زمینه فعالیت = سینما