تفاوت میان نسخه‌های «سنگسر مخطط»

فارسی سازی ارقام
جز (ر)
(فارسی سازی ارقام)
'''نام فارسی :''' سنگسر مخطط
 
'''اندازه :''' حداکثر اندازه تا 16۱۶ سانتیمتر طول دارد.
 
'''مشخصات:''' ماهی خاردار و کوچک، زیر چانه دارای دو سوراخ و یک حفره میانی می باشد،می‌باشد، باله مخرجی دارای 3۳ شعاع سخت و 9۹ شعاع نرم، باله پشتی دارای 12۱۲ شعاع سخت و 15۱۵ عدد شعاع نرم و باله شکمی دارای یک شعاع سخت و 5۵ شعاع نرم است. تعداد فلس بر روی خط جانبی 70۷۰ تا 80۸۰ عدد می باشد،می‌باشد، رنگ بدن در پشت سبز مایل به خاکستری با سایه برنزی و در پائین متمایل به سفید است و سه نوار گندمگون در پشت در قسمت بالایی هر طرف بدن وجود دارد.
 
'''زیست شناسی :''' در آبهای ساحلی زیست کرده و از سخت پوستان و ماهیها تغذیه می نمایدمی‌نماید.
نامهای مورد استفاده در جنوب ایران : گمگام، کورکرده
 
 
== منابع ==
*صادقی،ناصر،1380صادقی،ناصر،۱۳۸۰:ویژگی هایویژگی‌های زیستی و ریخت شناسی ماهیان جنوب ایران،انتشارات نقش مهر،438مهر،۴۳۸ ص.
*بلگواد،ه،لوپنتین،ب،1944بلگواد،ه،لوپنتین،ب،۱۹۴۴:ماهیان خلیج فارس، ترجمه اسماعیل اعتماد و بابا مخیر،1369،انتشاراتمخیر،۱۳۶۹،انتشارات دانشگاه تهران،257صتهران،۲۵۷ص.
*نورنخش،حسین،1370نورنخش،حسین،۱۳۷۰:پژوهشی پیرامون صید،دریا و ابزیان خلیج فارس،انتشارات امیر کبیر.
[[رده:ماهی‌ها]]
۲٬۳۲۵

ویرایش