باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح لیست رهبران جهان
** [[علی اکبر هاشمی رفسنجانی]]، [[ایران]]
** [[محمد خاتمی]]، [[ایران]]
** [[محمود احمدی‌نژاد|محمود احمدی نژاد]]
** [[محمد مصدق]]، [[ایران]]
** [[محمد رضا پهلوی]]، [[ایران]]
کاربر گمنام