باز کردن منو اصلی

تغییرات

به نسخهٔ 18007578 ویرایش A.M.Z.A واگردانده شد. (توینکل)
** [[علی اکبر هاشمی رفسنجانی]]، [[ایران]]
** [[محمد خاتمی]]، [[ایران]]
** [[محمود احمدی‌نژاد|محمود احمدی نژاد]]، [[ایران]]
** [[محمد مصدق]]، [[ایران]]
** [[محمد رضا پهلوی]]، [[ایران]]