باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏رویدادها: اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی (بابل) با استفاده از AWB
* ۶۷۷؛ [[اسرحدون]] در پی گوشمالی [[عرب|قبیله‌های عرب]] سرکش به مرزهای [[مصر باستان]] رسید.
* [[۶۷۶ (پیش از میلاد)]]؛ آغاز پادشاهی [[هوئی]] بر [[چین]].
* [[۶۷۵ (پیش از میلاد)]]؛ بازسازی [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] به دست [[اسرحدون]].
* [[۶۷۵ (پیش از میلاد)]]؛ [[فرورتیش]] دومین شاه [[ماد]] تاجگذاری کرد.
* [[۶۷۴ (پیش از میلاد)]]؛ اسرحدون شورشی را که در [[عسقلان]] از سوی مصر سامان داده‌شده‌بود فرونشاند. آشور به مصر تاخت و مصریان آنان را پس‌زدند.
* [[۶۷۱ (پیش از میلاد)]]؛ [[اسرحدون]] دوباره به مصر تاخت و اینبار [[ممفیس]] و همچنین شماری از هموندان خانواده پادشاهی را به دست‌اورد.
* [[۶۶۹ (پیش از میلاد)]]؛ [[آشوربانیپال]] جانشین پدرش [[اسرحدون]] شد.
* [[۶۶۸ (پیش از میلاد)]]؛ [[شاماش‌شوم‌اوکین]] پسر [[اسرحدون]] پادشاه [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] شد.
* ۶۶۸؛ [[مصر باستان]] بر [[آشور]] شورید.
* ۶۶۸؛ [[نینوا]] پایتخت آشور بزرگ‌ترین شهر جهان آن زمان شد.
* [[۶۵۶ (پیش از میلاد)]]؛ [[پسام‌مه‌تیخوس یکم]] بر همه [[مصر باستان]] چیره‌گشت.
* [[۶۵۳ (پیش از میلاد)]]؛ [[آتتاخوممااین‌شوشیناک]] و [[خومبانیگاش]] پادشاهان [[عیلام]] شدند.
* [[۶۵۲ (پیش از میلاد)]]؛ شورش [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] بر [[آشور]] به رهبری [[شاماش‌شوم‌اوکین]].
* [[۶۵۱ (پیش از میلاد)]]؛ [[شیانگ]] پادشاه [[چین]] گشت.
* [[۶۵۰ (پیش از میلاد)]]؛ پیدایش شهر [[آبدرا]] در [[تراکیه]].
* [[دهه ۶۴۰ (پیش از میلاد)]]؛ بنیادنهادن کتابخانه از سوی [[آشوربانیپال]] پادشاه [[آشور]].
* [[۶۴۹ (پیش از میلاد)]]؛ [[ایندابیگاش]] پادشاه [[عیلام]] شد.
* ۶۴۹؛ سرکبوی شورش [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] به دست [[آشور]]
* [[۶۴۸ (پیش از میلاد)]]؛ رویداد [[پانتراکسیون]] در [[بازی‌های المپیک باستان]].
* [[۶ آوریل]]۶۴۸ (پیش از میلاد)؛ کهنترین [[خورشیدگرفتگی]] ثبت‌شده در تاریخ [[یونان]].
* ۶۳۱؛ [[سادیاتس]] پادشاه [[لودیه]] شد.
* [[۶۲۷ (پیش از میلاد)]]؛ مرگ [[آشوربانیپال]].
* [[۶۲۶ (پیش از میلاد)]]؛ شورش [[نبوپلصر]] در [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] بر [[آشور|آشوریان]].
* [[۶۲۶ (پیش از میلاد)]]؛ [[ماد]] و [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] پس از استقلال از [[آشور]] به [[نینوا]] پایتخت آن کشور تاختند.
* [[۶۲۵ (پیش از میلاد)]]؛ [[هووخشتره]] سومین شاه [[ماد]] تاجگذاری کرد.
* [[۶۲۳ (پیش از میلاد)]]؛ [[سین‌شارایشکون]] پادشاه [[آشور]] شد.
* [[۶۱۸ (پیش از میلاد)]]؛ [[چینگ]] پادشاه چین شد.
* [[۶۱۶ (پیش از میلاد)]]؛ [[لوسیوس تارکینیوس پریسکوس]] پادشاه [[روم]] شد.
* [[۶۱۴ (پیش از میلاد)]]؛ تاراج [[آشور]] به دست [[ماد|مادها]] و [[بابل (دولت‌شهر)|بابلیان]].
* [[۶۱۳ (پیش از میلاد)]]؛ مرگ [[چینگ]] پادشاه چین.
* [[۶۱۲ (پیش از میلاد)]]؛ [[کوآنگ]] پادشاه چین شد.
* ۶۱۲؛ اتحاد میان ماد و بابل و [[شوش]] به محاصره و گشایش [[نینوا]] پایتخت این کشور انجامید. [[سین‌شارایشکون]] پادشاه آشور هم کشته شد.
* ۶۱۲؛ [[آشوراوبالیت دوم]] خود را پادشاه [[حران]] خواند تا بلکه پادشاهی آشور را زنده‌نگاه‌دارد.
* ۶۱۲؛ [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] پایتخت بابلیان بزرگ‌ترین شهر جهان زمان خود شد.
* [[۶۱۰ (پیش از میلاد)]]؛ [[نخوی دوم]] به فرمانروایی [[مصر باستان]] رسید.
* [[۶۰۹ (پیش از میلاد)]]؛ [[یوسیا]] پادشاه [[یهودا]] در جنگ با [[مصر باستان]] کشته‌شد.
* ۶۰۹؛ [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] با چیرگی بر [[حران]] به پادشاهی [[آشور|آشوریان]] در تاریخ پایان داد.
* ۶۰۹؛ [[یهوآهاز]] پادشاه یهودا شد.
* [[۶۰۷ (پیش از میلاد)]]؛ مرگ [[کوآن]] پادشاه چین.
* [[۶۰۶ (پیش از میلاد)]]؛ [[دینگ]] شاه چین شد.
* [[۶۰۵ (پیش از میلاد)]]؛ پیروزی [[بابل (دولت‌شهر)|بابل]] بر [[مصر باستان]] در [[جنگ کرکمیش]].
* ۶۰۵؛ [[نبوکدنصر دوم]] پادشاه بابل شد.
* [[۶۰۰ (پیش از میلاد)]]؛ پیدایش [[کاپوآ]]