تفاوت میان نسخه‌های «در جستجوی نمو»

{{-}}
== گويندگان==
==اشكان صادقي به جاي مارلين
آرزوآفري به جاي نمو و دري و دارلا و مادر دارلا
محمدرضا عليمرداني به جاي گيل
مهدي بقاييان به جاي ماهي ترسو در اكواريوم
ابراهيم شفيعي به جاي لاكپشت و بسياري از نقوش فرعي
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس