تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه پردو»

جز
(به روز رسانی)
</gallery>
}}
 
== تاریخچه ==
[[File:JohnPurdue.jpg|thumb|right|[[جان پردو]],، بانی خیر دانشگاه پردو]]
 
در سال 1865،۱۸۶۵، مجمع عمومی ایندیانا رای مثبت به استفاده از قانون موریل لند-گرنت کالج ۱۸۶۲ دادند ودر طی آن برنامه ایبرنامه‌ای برای ایجاد یک مؤسسه با تمرکز بر کشاورزی و مهندسی آغاز شد. گروه هایگروه‌های متفاوت با ارائه امکانات و پول، پیشنهادها خود را برای مکان دانشگاه جدید ارائه دادند. از میان پیشنهادها محبوب میتوانمی‌توان به اضافه کردن دانشکده کشاورزی به دانشگاه ایالتی ایندیانا که در حال حاضر دانشگاه باتلر نامیده میشودمی‌شود اشاره کرد.
 
تا سال ۱۸۶۹ پیشنهاد شهرستان تیپیکانو شامل ۱۵۰۰۰۰ دلار (معادل ۲.۷۲٫۷ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵) از جان پردو بیزینس من و انسان دوست از لافیت، ۵۰۰۰۰ از طریق کانتی و ۰.۴۰٫۴ کیلومتر مربع از طریق ساکنین بود. در ۶ می ۱۸۶۹، مجمع عمومی، مؤسسه ایمؤسسه‌ای در شهرستان تیپیکانو ایجاد کرد و به افتخار جان پردو اسم دانشگاه را پردو نامگذاری کردند. کلاس هایکلاس‌های دانشگاه در ۱۶ سپتامبر ۱۸۷۴ با ۶ مدرس و ۳۹ دانشجو اغازآغاز به فعالیت کرد. پروفسر جان هوگام اولین استاد دانشگاه پردو و به عنوان کمک رییسرئیس دانشگاه در زمان ریاست شورتریج و وایت بود. تا پایان سال ۱۸۷۴ پردیس دانشگاه شامل ۵ دانشکده میشدمی‌شد. اولین رشته ایرشته‌ای دانشگاه پردو لیسانس در رشته شیمی در سال ۱۸۷۵ بود و در پاییز آن سال اولین دانشجوی دختر را پذیرش کردند.
 
از سال 1876۱۸۷۶ تا سال 1883۱۸۸۳ امرسون وایت رئیس دانشگاه پردو بود. وایت قانون موریل را به طور صریح در دانشگاه اجرا کرد. برخلاف اجرای قوانین کلاسیک، وایت معتقد بودند که پردو باید "«کالج صنعتی"» باشد و منابع خود را به سمت ارائه آموزش علوم انسانی با تاکیدتأکید بر علم، فن آوری، و کشاورزی پیش ببرد. هدف او نه تنها آماده سازیآماده‌سازی دانش آموزان برای کار صنعتی، بلکه پرواندن شهروندان خوب برای جامعه بود. بخشی از کار وایت که پردو را از دانشگاه هایدانشگاه‌های دیگر متمایز میکردمی‌کرد شامل یک تلاش بحث برانگیزبحث‌برانگیز به ممنوعیت انجمن هایانجمن‌های دانشجویی بود. این ممنوعیت در نهایت توسط دیوان عالی ایندیانا لغو شد و سرانجام منجر به برکناری وایت شد. جیمز اسمارت رئیس بعدی دانشگاه بود، از او به عنوان فردی که سالن اصلی هویلیون را "«یک آجر بالاتر"» در سال 1894۱۸۹۴ پس ازآتش سوزی بازسازی کرد یاد میشودمی‌شود.
[[File:1904 Panorama of campus, Purdue Univ.jpg|thumb|left|upright=1.5|دانشگاه پردو سال 1904۱۹۰۴]]
 
تا پایان قرن نوزدهم، دانشگاه شامل دانشکده کشاورزی، مهندسی (مکانیک، عمران، و برق) و داروسازی بود و بنجامین هریسون، رئیس جمهور سابق آمریکا در هیئت امنای دانشگاه خدمت می کردمی‌کرد. آزمایشگاه هایآزمایشگاه‌های مهندسی پردو شامل امکانات مختلف برای تست لوکوموتیو و موتور بخار کورلیس که جز کارآمدترین موتورهای زمان بود می شدمی‌شد. دانشکده کشاورزی با به اشتراک گذاشتن تحقیقات خود و ارائه خدمات تعاونی به کشاورزان در سراسر ایالت یک دوره رشد دو دهه ایدهه‌ای را طی کرد. برنامه هاییبرنامه‌هایی در اقتصادی در دانشگاه به زودی تاسیستأسیس شد. همچنین به احداث دانشکده کوتاه عمر داروسازی در این دوران میتوانمی‌توان اشاره کرد. در سال 1925۱۹۲۵ پردو بزرگترین دانشگاه از نظر تعداد ثبت نام دانشجویان کارشناسی در کشور را به خود اختصاص داد و این وضعیت را برای نیم قرن حفظ کرد.
 
ادوارد سی الیوت در زمان جنگ جهانی بر ساخت و ساز دانشگاه نظارت داشت. دیوت راس مخترع، فارغ التحصیل،فارغ‌التحصیل، و عضو هیپت امنا در راس هماهنگی جمع آوریجمع‌آوری اعانه، اهدا زمین به دانشگاه ،دانشگاه، و ابزاری در ایجاد بنیاد تحقیقات پردو بود. هدیه و جمع آوریجمع‌آوری اعانه راس پروژه هاییپروژه‌هایی شامل ورزشگاه راس آده ،آده، ساختمان یادبود پردو، یک اردوگاه نقشه بردارینقشه‌برداری مهندسی عمران، و فرودگاه دانشگاه پردو می شودمی‌شود. دانشگاه پردو اولین دانشگاه صاحب فرودگاه اختصاصی در ایالت متحده امریکاآمریکا بود و این فرودگاه شامل دوره هایدوره‌های آموزشی پرواز در کشور بود. آملیا ارهارت در سال ۱۹۳۵ به عنوان مشاور زنان برای این دوره هایدوره‌های پرواز به دانشگاه پیوست. در سال 1937،۱۹۳۷، بنیاد تحقیقات پردو بودجه برای پرواز [[لاکهید مدل ۱۰ الکترا|برایلاکهید مدل ۱ الکترا]] به دور دنیا اختصاص داد.
 
== پردیس ==
دانشگاه پردو در شهر کوچک لافایت غربی در کنار رودخانه وابش و در جوار شهر بزرگتر لافایت واقع شده است. ساختمان هایساختمان‌های آکادمیک دانشگاه بیشتر در قسمت شرقی و جنوبی پردیس واقع شده اندشده‌اند. خوابگاه هایخوابگاه‌های دانشگاه در قسمت غربی پردیس و ورزشگاه هایورزشگاه‌های دانشگاه در شمال پردیس می باشندمی‌باشند.
 
== افراد ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش