تفاوت میان نسخه‌های «مغناطیس»

←‏دوقطبی‌های مغناطیسی: اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی (کره) با استفاده از AWB
(←‏سرچشمه: اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی (جرم) با استفاده از AWB)
(←‏دوقطبی‌های مغناطیسی: اصلاح پیوند(ها) به صفحهٔ ابهام‌زدایی (کره) با استفاده از AWB)
''نوشتار اصلی [[دوقطبی مغناطیسی|دوقطبی‌های مغناطیسی]]''
 
یکی از سرچشمه‌های طبیعی مغناطیس دوقطبی است که دو قطب [[قطب شمال|شمال]] و [[قطب جنوب|جنوب]] دارد. پیشینه دوقطبی قطب‌نما است که با استفاده از [[میدان مغناطیسی زمین]] موقعیت شمال را در روی [[کره زمین]] می‌نمایاند. [[قطب شمال|شمال]] و [[قطب جنوب|جنوب]] یک دوقطبی همدیگر را می‌ربایند و ازینرو [[قطب مغناطیسی شمالگان]] (که در کانادا است) در اصل یک قطب جنوب از یک دوقطبی (زمین) است که قطب شمال آهنربا را می‌رباید.
 
هر میدانی [[انرژی]] دارد و سیستم‌ها به سویی می‌روند که انزژیشان را بکاهد. هنگامی که به یک دیامغناطیس میدان اعمال می‌کنیم، دوقطبی خود را با میدان ناهمسو می‌کند تا استحکام میدان را بکاهد و هنگامی که به یک فرومغناطیس میدان اعمال می‌کنیم خود را همسو با میدان کرده تا [[حوزه مغناطیسی|حوزه‌هایش]] را گسترش دهد.