تفاوت میان نسخه‌های «خلافت»

۹۷۱ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
ویرایش 95.64.56.84 (بحث) به آخرین تغییری که 86.55.132.226 انجام داده بود واگردانده شد
(←‏سایر نظریه ها: ادامه ویرایش نقض عقیده مغایرت تعیین پیشوا از جانب خدا با بیعت مردم)
جز (ویرایش 95.64.56.84 (بحث) به آخرین تغییری که 86.55.132.226 انجام داده بود واگردانده شد)
بعد از مرگ [[عثمان]] ، طبقات مختلف مردم به خانة [[علی]] رفته و می گویند: يا اباالحسن [[عثمان]] کشته شد و ما به پيشوا نيازمنديم و امروز هيچ فردي را شايسته‌تر از تو نمي‌دانيم. [[علی]] درخواست آنها را رد می کند.
اگرخلافت برای [[علی]] اصل بود ، آیا [[علی]] اجازه تعارف و رد خلافت را داشت؟
ادّعای بیعت گرفتن برای [[علی]] از طرف پیامبر برای خلافت، ناقض عقیده به نصب وی از سوی خدا است. البته برخلافناقض چنین عقیده و نظری هم می توان به مضمون آیه 18 سوره فتح اشارهمی نمود.باشد زیرا که این آیه از رضایت خداوند از بیعت مردم یثرب با پیامبر اسلام که از جانب حداوند تعیینمنصوب شده در زیر درخت مشخص شده خبر می دهد و بیعت مردم را با او راانکار ناقض نصب پیامبر از سوی خدا معرفی ننموده و حتی تایید مینمی نماید و این نشان می دهد که برای پیشوایی مردم و حتی پیامبری، تعیین و نصب از جانب خداوند می باشد و پذیرش یا عدم پذیرش پیامبر یا امام از جانب مردم را در اختیار آنان دانسته است. کما اینکه برخی پیامبران پیشین را رد و انکار نموده و برخی پذیرفتند و هر یک به نتیجه حاصل از انتخاب خود رسیدند و حتی مردم مکه با پیامبر اسلام تا پیش از ماجرای فتح مکه بیعت ننموده و با او در ابتدا مقابله نمودند ولی مردم یثرب با او بیعت نموده و پیشوای خود دانستند. و این امر ناقض این استدلال است که معتقد است؛ اگر کسی به عنوان خلیفۀ پیامبر از سوی خدا تعیین شده باشد دیگر بیعت گرفتن برای وی معنی ندارد. پیامبر در غدیر خم [[علی]] را به عنوان امام و جانشین شرعی خود معرفی میکند نه بعنوان خلیفه برای حکومت سیاسی بر جامعه.<ref>حقیقت امامت ، رضا قهرمانی ، ص 37</ref>
این مسئله که [[فاطمه]]، [[علی]] و [[بنی هاشم]] با [[ابوبکر]] بر سر خلافت اختلاف داشتند غیرقابل انکار است اما اعتراض بزرگان [[بنی هاشم]] ، [[علی]] و تعدادی از اصحاب برای انتخاب خلیفه نبود و انتخاب خلیفه را خلاف قرآن و سخنان پیامبر نمی دانستند ،آنها به نحوه برگزیده شدن و عدم حضور [[بنی هاشم]] و [[مهاجران]] و شتابزدگی برای انتخاب خلیفه معترض بودند.<ref>حقیقت امامت ، رضا قهرمانی ، ص 51</ref>
در [[نهج البلاغه]] آمده:«به جان خودم سوگند، در جنگیدن با کسی که مخالفت حق کرده و در راه گمراهی قدم نهاده است سستی و مسامحه نمی‌کنم»<ref>نهج البلاغه خطبۀ 24</ref>