تفاوت میان نسخه‌های «ایشتوان یکم»

←‏top: در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست. با استفاده از AWB
(←‏top: در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست. با استفاده از AWB)
{{کاربردهای دیگر|ایشتوان}}
{{جعبه اطلاعات حاکم
| عنوان = نخستین پادشاه [[مجارستان]]