تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان»

←‏top: در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست. با استفاده از AWB
جز (←‏top: اصلاح متن با استفاده از AWB)
(←‏top: در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست. با استفاده از AWB)
{{coord|40|22|N|49|53|E|type:city(2074300)_source:kolossus-fiwiki|display=title}}
{{کاربردهای دیگر|آذربایجان (ابهام‌زدایی)}}
{{Infobox former country
|native_name = Азербайджанская Советская Социалистическая Республика{{سخ}}<small>Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы</small>{{سخ}}Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası