باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏top: در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست. با استفاده از AWB
{{Coord|۳۹|۰۵|۱۹|N|۴۴|۱۹|۳۷|E|type:event|display=title}}
{{کاربردهای دیگر|چالدران}}
{{بیطرفی}}
{{تمیزکاری}}