تفاوت میان نسخه‌های «علی عبدلی»

متولد شهر تات‌نشین کلور: https://fa.wikipedia.org/wiki/پرونده:Kulur-Tati.jpg تألیف حدود 10 کتاب فقط درباره تاتها: http://taleshen.ir/کتابهای-علی-عبدلی/
(متولد شهر تات‌نشین کلور: https://fa.wikipedia.org/wiki/پرونده:Kulur-Tati.jpg تألیف حدود 10 کتاب فقط درباره تاتها: http://taleshen.ir/کتابهای-علی-عبدلی/)
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:اهالی تالش]]
[[رده:اهالی تات‌تبار ایران]]
[[رده:تاریخ‌نگاران اهل ایران]]
[[رده:زادگان ۱۳۳۰]]