تفاوت میان نسخه‌های «ابراهیم حشمت»

ایشان متولد روستای تات زبان شهراسر:‌ http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=شهراسر&action=edit مقاله ای هم براساس تاتی شهراسر نوشته‌شده: tatilanguage.mihanblog.com/post/185
(ایشان متولد روستای تات زبان شهراسر:‌ http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=شهراسر&action=edit مقاله ای هم براساس تاتی شهراسر نوشته‌شده: tatilanguage.mihanblog.com/post/185)
[[رده:اهالی طالقان]]
[[رده:فارسی‌زبانان]]
[[رده:اهالی لاهیجانتات‌تبار ایران]]
[[رده:درگذشتگان ۱۲۹۸]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۳۷ (قمری)]]