تفاوت میان نسخه‌های «عنایت‌الله بخشی»

ایشان متولد شهر تات نشین طالقان هستند: http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=شهرک_(تهران)&action=edit کل منطقه طالقان (به جز روستای میناوند) تات هستند
(مطالب بدون منبع)
(ایشان متولد شهر تات نشین طالقان هستند: http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=شهرک_(تهران)&action=edit کل منطقه طالقان (به جز روستای میناوند) تات هستند)
[[رده:افراد زنده]]
[[رده:اهالی طالقان]]
[[رده:اهالی تات‌تبار ایران]]
[[رده:بازیگران مرد فیلم اهل ایران]]
[[رده:بازیگران مرد اهل تهران]]