تفاوت میان نسخه‌های «نورالدین الموتی»

اهل روستای تات نشین ورک الموت:‌ http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=ورک_(قزوین)&action=edit منطقه الموت (جز چند روستا) تات هستند: http://tatilanguage.mihanblog.com/post/100
(اهل روستای تات نشین ورک الموت:‌ http://www.ptewiki.com/wiki/index.php5?title=ورک_(قزوین)&action=edit منطقه الموت (جز چند روستا) تات هستند: http://tatilanguage.mihanblog.com/post/100)
 
[[رده:اهالی الموت]]
[[رده:اهالی تات‌تبار ایران]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۴۴]]
[[رده:درگذشتگان ۱۹۶۵ (میلادی)]]